Terms of service

Regulamin


1. Wstęp

Firasek Firas Saghir

ul. 11 Listopada, 15

26-800 Białobrzegi

NIP: 1132788646

REGON: 367161262

(„Firma”, „my”, „nasz”, „nas”)!

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) regulują korzystanie z naszej witryny internetowej znajdującej się pod adresem firasek.com (łącznie lub indywidualnie „Usługa”) obsługiwanej przez Firasek Firas Saghir.

Nasza Polityka prywatności reguluje również korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, chronimy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności („Umowy”). Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy oraz zgadzasz się na ich związanie.

Jeśli nie zgadzasz się z Umowami (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz korzystać z Usługi, ale poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres aghiadkhaled@gmail.com, abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

2. Komunikacja

Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się subskrybować biuletyny, materiały marketingowe lub promocyjne oraz inne informacje, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres aghiadkhaled@gmail.com.

3. Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego Zakupu, w tym między innymi numeru Twojej karty kredytowej lub debetowej, daty wygaśnięcia karty , Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty (kart) lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji tym stronom trzecim, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z przyczyn obejmujących między innymi: dostępność produktu lub usługi, błędy w opisie lub cenie produktu lub usługi, błąd w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

4. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać przepisom odrębnym od niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, zastosowanie mają zasady Promocji.

5. Zwroty kosztów

Zwrot kosztów za Kontrakty dokonujemy w ciągu 14 dni od pierwotnego zakupu Umowy.

6. Treść

Treści znalezione w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością Firasek Firas Saghir lub są wykorzystywane za zgodą. Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, do celów komercyjnych lub osobistych, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas.

7. Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Zgadzasz się nie korzystać z Usługi:

0,1. W jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

0.2. W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści lub w inny sposób.

0.3. W celu przesyłania lub doprowadzania do wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub innych podobnych zachęt.

0,4. Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych osób lub jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, grożący, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

0.6. Angażowanie się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie lub czerpanie przyjemności z Usługi lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, może zaszkodzić lub obrazić Firmę lub użytkowników Usługi lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie:

0,1. Korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inne strony, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0.2. Używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu do Usługi w dowolnym celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usłudze.

0.3. Skorzystaj z dowolnego procesu ręcznego, aby monitorować lub kopiować jakiekolwiek materiały w Usłudze lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

0,4. Korzystać z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Usługi.

0.5. Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.

0.6. Próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Usługi, serwer, na którym przechowywana jest Usługa, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych połączonych z Usługą.

0,7. Usługa ataku polegająca na ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonym ataku typu „odmowa usługi”.

0.8. Podejmij wszelkie działania, które mogą zaszkodzić lub sfałszować ocenę Firmy.

0.9. W przeciwnym razie spróbuj zakłócić prawidłowe działanie Usługi.

8. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

9. Zakaz korzystania przez nieletnich

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do dostępu i użytkowania przez osoby w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat oraz pełne upoważnienie, prawo i zdolność do zawarcia niniejszej umowy i przestrzegania wszystkich warunków i postanowień. Jeśli nie masz co najmniej osiemnastu (18) lat, nie możesz zarówno uzyskiwać dostępu, jak i korzystać z Usługi.

10. Konta

Tworząc u nas konto, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, a informacje, które nam przekazujesz, są przez cały czas dokładne, kompletne i aktualne. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i / lub konta. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania, które mają miejsce na Twoim koncie i / lub haśle, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest związane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika żadnej nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

11. Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonej przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Firasek Firas Saghir i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi prawami obowiązującymi w innych krajach. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Firasek Firas Saghir.

12. Zasady dotyczące praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że ​​Treść opublikowana w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony w ich imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij swoje roszczenie pocztą elektroniczną na adres aghiadkhaled@gmail.com, z tematem: „Naruszenie praw autorskich” i dołącz do swojego roszczenia szczegółowy opis domniemanego naruszenia, jak wyszczególniono poniżej, w sekcji „Powiadomienie DMCA i procedura dotycząca roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich”

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za wprowadzenie w błąd lub roszczenia w złej wierze dotyczące naruszenia jakichkolwiek Treści znalezionych w Usłudze i / lub za jej pośrednictwem w zakresie praw autorskich.

13. Zawiadomienie DMCA i procedura roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. Praw autorskich następujące informacje na piśmie (szczegółowe informacje można znaleźć w 17 U.S.C 512 (c) (3)):

0,1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

0.2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim;

0.3. identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa;

0,4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

0.5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

0.6. oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. Praw autorskich pod adresem aghiadkhaled@gmail.com.

14. Zgłaszanie błędów i opinie

Możesz przekazać nam bezpośrednio na aghiadkhaled@gmail.com lub za pośrednictwem witryn i narzędzi stron trzecich informacje i opinie dotyczące błędów, sugestie ulepszeń, pomysły, problemy, skargi i inne kwestie związane z naszą Usługą („Informacje zwrotne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) nie będzie zachowywał, nie nabywał ani nie dochodził żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw, tytułów ani udziałów związanych z Informacją zwrotną; (ii) Firma może mieć pomysły na rozwój podobne do opinii; (iii) Informacje zwrotne nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych od Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (iv) Firma nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do opinii. W przypadku, gdy przeniesienie własności opinii nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, udzielasz Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnego, bezpłatnego, sublicencjonowanego, nieograniczonego i wieczystego prawa do użytkowania ( w tym kopiować, modyfikować, tworzyć prace pochodne, publikować, rozpowszechniać i komercjalizować) Informacje zwrotne w jakikolwiek sposób iw jakimkolwiek celu.

15. Linki do innych witryn internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Firasek Firas Saghir ani nie są przez niego kontrolowane.

Firasek Firas Saghir nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów / osób ani ich witryn internetowych.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA, BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNIO ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE LUB ZARADZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TAKICH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH TAKIE WITRYNY LUB USŁUGI STRON TRZECICH.

ZASADNICZE ZALECAMY PRZECZYTANIE WARUNKÓW USŁUGI ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH LUB USŁUG, KTÓRE ODWIEDZASZ.

16. Wyłączenie gwarancji

USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ NA ZASADACH „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOICH USŁUG ANI INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW OTRZYMANYCH OD NAS NA WŁASNE RYZYKO.

ŻADNA FIRMA ANI OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI USŁUG. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, ŻADNA FIRMA ANI ŻADNA ZWIĄZANA Z FIRMĄ PRZEDSTAWICIELI ANI GWARANCJI, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEBEZPIECZNE, CZY USŁUGI LUB SERWER, KTÓRE JĄ DOSTĘPNE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SPEŁNIA TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

FIRMA NINIEJSZYM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZAĆ ANI OGRANICZAĆ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK BĘDZIE TRZYMAŁ NAM I NASZYCH OFICERÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW NIEZWYKŁE ZA WSZELKIE POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, JEŚLI POWSTAJĄ Z TYTUŁU KOSZTÓW I KOSZTÓW SPOSÓB SĄDOWY I ARBITRAŻ LUB W PROCESIE LUB ODWOŁANIU, JEŚLI ZOSTAJE WSTĘP DO SPORU LUB ARBITRAŻU), NAWET W ZAKRESIE UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOCZESNEGO POSTĘPOWANIA, LUB WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEGO POROZUMIENIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ŻADNYCH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ WSZELKIEGO NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWA FEDERALNEGO, PAŃSTWOWEGO LUB LOKALNEGO, STATUTÓW, PRZEPISÓW LUB REGULAMINÓW, NAWET JEŚLI SPÓŁKA BYŁA WCZEŚNIEJ TAKIE PORADNE. . Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I / LUB USŁUGI I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDĄ WYNIKI WYNIKOWE LUB KARNE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, W ZWIĄZKU Z TYM UPRZEDNIE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

18. Rozwiązanie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

19. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, które ma zastosowanie do umów, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami w zakresie Usługi.

20. Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów, które dostarczamy za pośrednictwem Usługi, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Usługi jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

21. Zmiany warunków

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz często sprawdzać tę stronę, abyś był świadomy wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już uprawnień do korzystania z Usługi.

22. Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się przez Firmę któregokolwiek warunku lub warunku określonego w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a jakiekolwiek zaniechanie Spółki w dochodzeniu prawa lub postanowienia na mocy Warunków będzie nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Warunków nadal obowiązywały. i efekt.

23. Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ZGADZA SIĘ, ŻE JESTEŚ Z NIM WWIĄZANY.

24. Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesyłanie opinii, komentarzy, próśb o pomoc techniczną na adres e-mail: aghiadkhaled@gmail.com.

Niniejsze Warunki zostały stworzone dla firasek.com25. Płatności obsługuje PayLane Sp. ogród zoologiczny. który znajduje się w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278